2024 оны шүүгчийн сургалтын сэдэв. Сэдвийн дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.

 

 

2023 оны сургалтын хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү 

2022 оны сургалтын хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү