Шүүгч-сургагч багш нарын нэрс

П.ЗОЛЗАЯА  

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч 

Х.ЭРДЭНЭСУВД 

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч 

Н.БАЯРМАА 

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч 

Ц.ОЧ 

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

Л.ДАРЬСҮРЭН

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

Ж.ОЮУНТУНГАЛАГ

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Э.ЗОЛЗАЯА 

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

Г.ДАВААДОРЖ 

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

Н.БАТЗОРИГ

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

С.МӨНХЖАРГАЛ

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

А.САРАНГЭРЭЛ

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

Н.ДОЛГОРСҮРЭН

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

С.ӨМИРБЕК

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Д.АЗЖАРГАЛ

Булган аймгийн Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч 
 

Н.ОДОНТУУЛ

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

С.БУД

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Н.ОЮУНТУЯА

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

С.ГАНЧИМЭГ

Дорнод аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Д.БАТТУЛГА

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Б.БЯМБАСҮРЭН

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Ц.МӨНХТУЛГА 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Б.БАТАА

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Т.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Л.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Н.ДАМДИНСҮРЭН

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Т.ЭНХТУЯА

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Ч.МӨНХЦЭЦЭГ

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Ж.ЛХАГВАСҮРЭН

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Р.УРАНЧИМЭГ

Өмнөговь аймгийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

С.ОЮУНГЭРЭЛ 

Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч