ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ БА ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС, ШҮҮХИЙН БИЕ ДААСАН БАЙДАЛ
2023-11-10
Ном хэлбэрээр үзэх

 

   Сүүлийн жилүүдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шүүгч болон шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүхийн шийдвэр, хэргийн материалтай холбоотой мэдээллийг “субьектив өнцгөөс тайлбарлан, бодит байдалд нийцээгүй агуулгаар” олон нийтэд дамжуулж, нэвтрүүлж байгаа нь олон нийтийг төөрөгдүүлэх, цаашлаад шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц эрсдэлтэй байдалд хүрээд байна. Тиймээс тус Хүрээлэнгийн Иргэний эрх зүйн сектор нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдалд нөлөөлөхтэй холбоотой Монгол улс болон гадаад улсын эрх зүйн зохицуулалтыг харьцуулан судаллаа.

ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН СЕКТОР