Шүүхээс эрүүгийн хэргийг буцаах эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа
2023-03-01
Ном хэлбэрээр үзэх

        Гадаадын зарим улс орнуудын дээд шатны шүүхээс эрүүгийн хэргийг доод шатны шүүх, прокурорын газарт буцаах үндэслэлийг судлах, түүнчлэн хяналтын шат, давж заалдах шатны шүүх өмнөх шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж эцэслэн шийдвэрлэх эрх хэмжээг харьцуулан судалсан. Энэхүү судалгаанд АНУ, БНКУ, БНХАУ, БНСУ, БНЛУ, ОХУ, ХБНГУ-ын шүүхийн эрх зүйн зохицуулалт, эрүүгийн процессын хууль тогтоомжийг харьцуулан судлав.

ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН СЕКТОР